Första sidan

Mitt namn är Lennart Sjöberg och jag har arbetat med fastighetsvärderingar i 35 år varav 2 år i Södermanland och resterande tid i södra Sverige med Växjö som bas.

 

Mitt arbete har varit och är helt opartiskt gentemot kunden varvid värderingsobjektet ställs i centrum och inget annat.

 

Kvalifikationer:

Byggnadsingenjör med ekonomisk utbildning samt långvarig tjänst som värderingsman.

 

Jag är sedan länge medlem i Svenska byggnadsingenjörers riksförbund SBR.

Adress: Liljedalsvägen 15 352 54 Växjö

Telefon:070-581 80 78

Epost:lennart@vardering.nu